ਅਸ਼ਫ਼ਾਕ ਅਹਮਦ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਨਜ਼ਮਾਂ

Date:

Share post:

ਅਸੀਂ ਕੱਲ-ਮੁਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ

ਵਿਚ ਬਾਜ਼ਾਰੀਂ ਮਜਮਾ ਲਾ ਕੇ
ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹਾਲ ਦੁਹਾਈ ਪਾ ਕੇ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ
ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਮੁਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ

ਤੇਰੀ ਚਪਲੀ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ
ਸੁੱਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮ ਕੇ
ਮੂੰਹ ਹਨੇਰੇ ਬੂਹਾ ਲਾਹ ਕੇ
ਸੁੱਤਿਆਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਕੋਲ਼ੋਂ ਲੰਘਣਾ
ਜਾ ਨਿਆਈਂ ਬਹਿਣਾ
ਅਸੀਂ ਕੱਲ-ਮੁਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ

ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਸਬੀ ਫੜ ਕੇ
ਅਪਣਾ ਕਿੱLਸਾ ਕਹਿਣਾ
ਅਸੀਂ ਕੱਲ-ਮੁਕੱਲੇ ਰਹਿਣਾ

ਅੱਧੀ ਰਾਤੀਂ

ਅੱਧੀ ਰਾਤੀਂ ਉੱਲੂ ਬੋਲਣ
ਚੋਰਾਂ ਗੁੱਠਾਂ ਮੱਲੀਆਂ
ਠੰਢੀ ਸੀਤ ਹਵਾ ਦੇ ਬੁੱਲੇ
ਟੁੱਟੀ ਤਾਕੀ ਖੋਲ੍ਹਣ
ਲੇਫ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰ ਕੱਢਾਂ, ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਭਓ ਡਰਾਵੇ
ਜੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਮੂੰਹ ਕਰਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ
ਜਿਹੜੀ ਚਲਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿਚ ਸਿਰ ਬਾਰੀ ਨਾਲ਼ ਲਾ ਕੇ
ਠੰਢੀ ਸੀਤ ਹਵਾ ਦੇ ਪਾਰੋਂ ਅੱਥਰੂ ਕੇਰਦੀ ਜਾਵੇ

ਸੁਹਣਾ ਦਿਨ

ਛਾਉਣੀ ਆਲ਼ੇ ਪੁਲ਼ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਘਿਆ ਮੁੰਡਾ
ਫੇਰ ਲੰਘੀ ਕੁੜੀ
ਫੇਰ ਲੰਘੀ ਚਿੱਟੀ ਕਾਰ
ਹੇਠੋਂ ਲੰਘੀ ਤੇਜ਼ ਗਾਮ

ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ਼ ਭਰੀ
ਐਡਾ ਸੁਹਣਾ ਦਿਨ ਸੀ
ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਲਈ

ਔਖਾ ਘਾਟ ਫ਼ਕੀਰੀ ਦਾ

ਔਖਾ ਘਾਟ ਫ਼ਕੀਰੀ ਦਾ, ਭਈ ਔਖਾ ਘਾਟ ਫ਼ਕੀਰੀ ਦਾ
ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿਚ ਵੇਲਾ ਕੱਢਣਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿਚ ਬਹਿਣਾ
ਔਖਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਯੈੱਸ ਸਰ ! ਯੈੱਸ ਸਰ ! ਕਹਿਣਾ
ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿਣਾ
ਅਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਆਜਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿਣਾ
ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੁਹਰੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਨੀ, ਜੋ ਆਖੇ ਸੋ ਸਹਿਣਾ
ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਕੰਮ ਨਈਂ, ਇਹ ਕੰਮ ਹੈ ਪਿੱਤਾ ਚੀਰੀ ਦਾ
ਔਖਾ ਘਾਟ ਫ਼ਕੀਰੀ ਦਾ

ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ, ਤਿੱਖੇ ਤਿੱਖੇ, ਕਾਲ਼ੇ ਸ਼ਾਹ ਪਹਾੜ
ਸੋਗ ਚ ਡੁੱਬੀ ਹਉਕੇ ਭਰਦੀ, ਕੰਬਣਹਾਰ ਉਜਾੜ
ਚੁੱਪ ਚਾਂ ਦੀ ਘੂਕਰ ਅੰਦਰ
ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਘਰ
ਟੇਢੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕਦਿਆਂ
ਸੋਚ ਵੀ ਜਾਏ ਡਰ
ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਤੇੜੋਂ ਨੰਗਾ, ਆਕਾ ਬਾਕਾ ਕਾਕਾ
ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ
ਬੇਖ਼ਬਰਾ, ਅੰਞਾਣ
ਐਨੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸਮਝੇ
ਐਨਾ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣੇ

ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ

ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਯਾਦ ਨੇ ਤੇਰੀ ਆ ਕੁੰਡੀ ਖੜਕਾਈ
ਦਿਲ ਦੇ ਕਾਲ਼ੇ ਬੂਹੇ ਉੱਤੇ
ਵੰਨ-ਸੁੰਵਨੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵਾਲ਼ੇ
ਚੁਭਕ ਮਾਰਦੇ ਕੋਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ
ਮੁੰਦਰੀ ਦੀ ਠਾਕ ਆਈ
ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਬੂਹਾ ਲਾਹ ਕੇ
ਬਾਹਰ ਝਾਤੀ ਪਾਈ
ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਕੇ ਪਰਤੀ
ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੀ
ਬਾਬਾ! ਐਥੇ ਕੌਣ ਸੀ?
ਕਿਸ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ?
ਕੌਣ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ?
ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਧੀਏ ਰਾਣੀਏ!
ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਵਹਿਮ ਸੀ
ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਚਾਅ ਸੀ

ਅਸ਼ਫ਼ਾਕ ਅਹਿਮਦ
ਸੰਨ 1947 ਦੇ ਸਾਕੇ ਬਾਰੇ ਉਰਦੂ ਦੀ ਲਾਸਾਨੀ ਕਹਾਣੀ ਗਡੱਰੀਆ ਦੇ ਕਰਤਾ ਅਸ਼ਫ਼ਾਕ ਅਹਮਦ (1925 ਫ਼ੀਰੋਜ਼ਪੁਰ - 2004 ਲਹੌਰ) ਦਾਸਤਾਨਗੋ ਅਤੇ ਲੈਲੋ ਨਹਾਰ ਅਦਬੀ ਪਰਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛਪੀਆਂ ਵੀਹ ਤੋਂ ਵਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਤਾ ਕਹਾਨੀ, ਮਹਿਮਾਨ-ਏ-ਬਹਾਰ (ਨਾਵਲਿਟ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਖੱਟਿਆ ਵੱਟਿਆ ਅਤੇ ਡਰਾਮੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਾਨੋ ਕੁਦੱਸੀਆ ਉਰਦੂ ਦੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਹੈ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Related articles

ਜਿਨਿ ਨਾਮੁ ਲਿਖਾਇਆ ਸਚੁ

ਰਚੇਤਾ: ਪ੍ਰੋ. ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਸਿੰਘ, ਸ.ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ: ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ 'ਜਿਨਿ ਨਾਮੁ ਲਿਖਾਇਆ ਸਚੁ'ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ...

ਚਿੱਠੀਆਂ – ‘ਹੁਣ-11’

ਕੁੱਝ ਵੱਖਰਾ, ਕੁੱਝ ਅੱਡਰਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋੜੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣੀ ਬਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਨ ਵੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ, ਅੱਡਰਾ ਕਰਨ...

ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਲਾ

ਰਚੇਤਾ. ਤੇਜਵੰਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ : ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਸਿੱਖ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਹੰਗੇਰੀਅਨ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਈ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ...

ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾਟਕ?-ਰਿਪੋਰਟ:ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ

ਕੋਈ ਸੌ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨੌਰਾ ਰਿਚਰਡਜ਼ ਨੇ ਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲਜ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਨੰਦਾ ਵਰਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ...
error: Content is protected !!